สินค้าและบริการ

 • งานโครงการโรงงานน้ำตาล

  • โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำทรายขาวบริสุทธิ์
  • โครงการขยายกำลังการหีบอ้อย
  • โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำตาลทรายดิบ
  • โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 • เครื่องจักรโรงงานน้ำตาล

  • กระบวนการเตรียมอ้อย
  • กระบวนการสกัดน้ำอ้อย
  • กระบวนการพักใสน้ำอ้อย
  • กระบวนการต้มระเหย
  • กระบวนการเคี่ยวและตกผลึก
  • กระบวนการปั่นผลึก
  • กระบวนการอบแห้ง
  • กระบวนการทำน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

 • บริการด้านลูกหีบ

  • ผลิตเพลาลูกหีบ
  • หล่อเปลือกลูกหีบ
  • คว้านรูเปลือกลูกหีบ
  • เจาะรูโลตัส
  • กลึงฟัน
  • กัดร่องเซฟร่อน
  • เชื่อมพอกผิวแข็ง
  • กระกอบเพลาและเปลือก

 • ชิ้นส่วนสำหรับโรงงานน้ำตาล

  • เกียร์หัวเพลาลุกหีบ
  • แบริ่งทองเหลือง
  • Square Coupling
  • Tail Bar
  • Top & Side Cap
  • ชุดมีดสีบอ้อย
  • ค้อนเชรดเดอร์
  • โซ่สำเลียงทุกชนิด และอื่นๆ

  หน้า : [1]