ส่งข้อความ

บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
89 หมู่ 3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
Tel : (+66) 2-1505845

sale@klim.co.th
hr@klim.co.th
Info@klim.co.th
procurement@klim.co.th