• ลูกหีบของบจก. คุนหมิงสามารถทำความชื้นกากอ้อยต่ำสุดที่ 48% ได้สำเร็จ

    ด้วยการออกแบบลูกหีบในแบบเฉพาะของ บจก.คุนหมิง ลูกหีบรางบีของน้ำตาลพิษณุโลกสามารถทำความชื้นของกากอ้อยต่ำสุดที่ 48% ได้สำเร็จ

  • โรงหีบอ้อยรางบีก่อสร้างโดย บจก. คุนหมิง สามารถหีบได้ทะลุ 1 ล้านตันในปีแรกของการผลิต

    นับว่าเป็นโปรเจ็คเทรินคีย์แรกของบจก. คุนหมิง ที่เรามีความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับแจ้งรายงานผลจากลูกค้าน้ำตาลพิษณุโลกว่าสามารถหีบอ้อยได้ทะลุ 1 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีแรกของการผลิต

  • บจก. คุนหมิงได้รับเลือกโดย บ.โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน

    บจก. คุนหมิง ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก บ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์แห่งแรกของบ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ด้วยกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2019