สมัครงานสามารถติดต่อได้ทางบริษัทโดยตรง

ติดต่อฝ่ายบุคคล
หรือกรอกข้อมูลด้านล่าง ตามตำแหน่งที่ต้องการ

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co.,Ltd.
89 Moo 3, Sai-Yai District, Sai-Noi Sub-district, Nonthaburi Province, Thailand, 11150
E-mail : hr.center@klim.co.th

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จำนวน : 1 อัตรา
Apply Now

 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและการแก้ไขปัญหา
 • สามารถทำงานอื่นๆ  ร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี

วิศวกรประเมินราคา

จำนวน : 2 อัตรา
Apply Now

 • จัดทำเอกสารประกวดราคา ทำปริมาณและBOQ
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์  สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการประเมินราคา 2 ปี
 • สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี

วิศวกรฝ่ายขาย, Sale Engineer

จำนวน : 2 อัตรา
Apply Now

 • ขายอุปกรณ์และเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส./ ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถในการขาย และสามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้ในต่างจังหวัด
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำตาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ