ข่าวสารและกิจกรรม

 • บจก. คุนหมิงได้รับเลือกสำหรับโครงการลูกหีบรางบี กำลังการผลิต 18,000 ตันต่อวัน

  บจก. น้ำตาลพิษณุโลกนั้นอยู่ในแวดวงการอุตสหกรรมมานาน และถึงเวลาที่กำลังการผลิตต้องได้รับขยาย บจก. คุนหมิง ได้รับเลือกโดย บจก. น้ำตาลพิษณุโลก สำหรับโครงการก่อสร้างลูกหีบรางบี ด้วยกำลังการผลิต 18,000 ตันต่อวัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยลูกหีบจำนวน 3 ชุด และจะต่อเข้ากับระบบ diffuser โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน Q4’ 2017

 • ลูกหีบของบจก. คุนหมิงสามารถทำความชื้นกากอ้อยต่ำสุดที่ 48% ได้สำเร็จ

  ด้วยการออกแบบลูกหีบในแบบเฉพาะของ บจก.คุนหมิง ลูกหีบรางบีของน้ำตาลพิษณุโลกสามารถทำความชื้นของกากอ้อยต่ำสุดที่ 48% ได้สำเร็จ

 • โรงหีบอ้อยรางบีก่อสร้างโดย บจก. คุนหมิง สามารถหีบได้ทะลุ 1 ล้านตันในปีแรกของการผลิต

  นับว่าเป็นโปรเจ็คเทรินคีย์แรกของบจก. คุนหมิง ที่เรามีความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับแจ้งรายงานผลจากลูกค้าน้ำตาลพิษณุโลกว่าสามารถหีบอ้อยได้ทะลุ 1 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีแรกของการผลิต

 • บจก. คุนหมิงได้รับเลือกโดย บ.โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน

  บจก. คุนหมิง ได้รับความไว้วางใจอีกครั้งจาก บ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ สำหรับโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธ์แห่งแรกของบ. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ด้วยกำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2019

  หน้า : [1]