เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งในปี 2014 บ. คุนหมิง ไลท์ อินตัสตรี แมชชินเนอรี (ประเทศไทย) กำจัดตั้งอยู่ที่ 89 หมู่ 3 ตำบล ไทรใหญ่ อำเภอ ไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี ประเทศไทย 11150 ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศ. โรงงานของ บจก. คุนหมิง นั้นได้ติดตั้งเครื่องจักรขนาดหนักหลายชนิดเพื่อใช้ในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแก่ลูกค้า ซึ่งบริการทั้งหมดรวมถึง งานบริการด้านลูกหีบ การผลิตชิ้นส่วนและเครื่องจักรโรงงานน้ำตาล และ งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

สำนักงานใหญ่ของ บจก. คุนหมิง นั้นตั้งอยู่ที่เขตชานเมืองด้านตะวันตกของคุนหมิง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
ตัวอักษร KLIM นั้นย่อมากจาก คุนหมิง ไลท์ อินตัสตรี แมชชินเนอรี
ทั้งบริษัทของคุนหมิงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 220,000 ตารางเมตร และพื้นที่เพิ่มเติมอีก 76,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยตึก อาคาร และ โรงงาน. บริษัท คุนหมิง ที่ประเทศจีนนั้นถูกก่อตั้งในปี 1969. กว่า 40 ปีแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บจก. คุนหมิงได้ผลิตบุคลากรที่เต็มไปด้วยความสามารถทั้งช่างฝีมือ วิศวกร และ ผู้จัดการ

วิสัยทัศย์


“ที่ บจก. คุนหมิง เรามุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน และงานโครงการสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลด้วยคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ”

" Practicality, Responsibility, and Innovation "